Test łącza

section-6dc5f94

Aby orientacyjnie przetestować łącze można skorzystać z poniższych testów (jeden na raz), klikając przycisk 'Start'.

Pamiętać przy tym należy, że wyniki zależą wielu czynników, m. in. od obciążenia zewn. serwera i sprzętu klienckiego, rodzaju połączenia (najlepsze wyniki będą na połączeniu kablowym, przy Wi-Fi trudno jest wyeliminować czynniki zaburzające pomiar, np. zakłócenia sygnału wywoływane przez inne urządzenia lub sąsiednie sieci Wi-Fi) oraz wykorzystania łącza przez inne urządzenia będące w sieci.

section-0272b0a


section-78928cd