section-320acc4

Loader image

Koszty podłączenia i użytkowania sieci są zgodne z obowiązującym cennikiem.

Nie, jest to niezależny dostęp do Internetu, który nie wymaga posiadania jakiejkolwiek linii telefonicznej.

Tak, należy zgłosić chęć podłączenia kilku komputerów technikom przy wywiadzie technicznym w celu uwzględnienia dodatkowych kabli i ewentualnych urządzeń w kosztorysie.

Tak, sieć MatrixNet nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.

W sieci MatrixNet nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wysyłanych lub odbieranych danych.

Tak, standardowo łącze posiada adres IP z wewnętrznej puli adresowej. Istnieje możliwość uzyskania publicznego adresu IP po uzasadnieniu takiej potrzeby przez Klienta. Opłata za publiczny adres IP zgodna z cennikiem.

Wystarczy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i zapisać się na wywiad techniczny. Dział Techniczny po przeprowadzonym wywiadzie przedstawi przebieg instalacji oraz odpowie na wszelkie dodatkowe pytania.

Średni czas oczekiwania na wywiad techniczny wynosi 7 dni roboczych. Średni czas oczekiwania na montaż wynosi 10 dni roboczych.

Czas montażu jest uzależniony od wielu czynników, ale średnio to ok. 2h.

Najczęściej antena montowana jest na dachu lub ścianie bocznej budynku. Miejsce montażu uzależnione jest od widoczności nadajnika i ustalane jest z Abonentem przy wywiadzie technicznym.

Faktury VAT wystawiamy na początku każdego miesiąca i przesyłane są na email (o ile takowy użytkownik podał). Dodatkowo na umowie są dane pozwalające na zalogowanie się do EBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta), gdzie możemy szczegółowo zapoznać się z finansową historią.

Ostatni/końcowy router w naszej sieci (pierwszy u Abonenta) jest zarządzany przez nas i Klienci nie mają do niego dostępu. Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z BOK, wstawienia przez Abonenta własnego routera. W tej konfiguracji Abonent przejmuje całe zarządzanie siecią wewnętrzną.

Kolejne routery, będące częścią sieci wewnętrznej, Abonent może dowolnie konfigurować.

Problem z usługami można zgłaszać:

 • telefonicznie, dzwoniąc do BOK pod numery: 87 735 33 33 lub 87 565 18 94 lub 87 737 19 99. Po godzinach pracy BOK (8:00-16:00) można zostawić wiadomość korzystając z automatu zgłoszeniowego.
 • mailowo, na adres biuro@matrix-net.pl
 • bądź przez Panel Klienta https://ebok.matrix-net.pl

Przed zgłoszeniem należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia (w zależności od instalacji, np.: antena, switche i routery) są włączone do prądu oraz sprawdzić wszystkie inne kable (czy są poprawnie wpięte, czy nie są uszkodzone). Jeśli są podłączone to należy wykonać restart prądowy polegający na wypięciu zasilaczy na okres około 30 sekund i ponownym podpięciu do prądu. Routery mogą potrzebować nawet do 3 minut, aby uruchomić się w pełni.

Nie należy używać przycisku RESET!

Przy zgłoszenie należy podać:

 • podstawowe dane Abonenta,
 • opisać czego dotyczy problem,
 • czy problem występuję na wszystkich urządzeniach?
 • czy problem występuje na WIFI, czy również na urządzeniach podłączonych po kablu?
 • czy problem występuje, jeśli pominiemy wszystkie urządzenia wewnętrzne, tj. switche i routery, czyli podepniemy się bezpośrednio kablem do anteny bądź naszego routera

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować przepustowości lub zasięgu na WIFI. Wpływ na to najczęściej mają:

 • zakłócenia z innych bezprzewodowych urządzeń, np. innych routerów bądź urządzeń bezprzewodowych
 • przeszkody fizyczne, w postaci np. ścian budynku lub mebli, które wpływają na tłumienność sygnału.

Zapraszamy do kontaktu z BOK, ale w sporej liczbie przypadków bez dodatkowych inwestycji w sprzęt bądź okablowanie nie jesteśmy w stanie pomóc.

Dodatkowo informujemy, że Abonent, o ile uzna, iż jest taka potrzeba, może bez problemu wstawić własne urządzenia o lepszej przepustowości lub powiększające zasięg. Nie blokujemy takiej możliwości w żaden sposób.

Należy wykonać testy łącza zgodnie instrukcjami na stronie https://pro.speedtest.pl/. Test jest certyfikowany przez Prezesa UKE od dnia 01.12.2020 na okres 2 lat i jest mechanizmem monitorowania i umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu. Raport można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu, a wskazanymi w umowie wartościami.

Test prędkości należy wykonać w zależności od technologii podłączenia:

 • w przypadku technologii radiowej podpinając się kablem bezpośrednio do zasilacza, bądź przelotki POE z pominięciem wszelkich innych urządzeń w sieci wewnętrznej
 • w przypadku technologii światłowodowej bezpośrednio do ONT/routera światłowodowego (najlepiej do portu numer 1)

Test prędkości najlepiej wykonać:

W przypadku problemów prosimy skontaktować się z BOK

Jak w kilka chwil podłączyć dekoder Telewizji Światłowodowej, który otworzy Ci drzwi do Światłowodowej Rozrywki pokazuje poniższy film: