Komunikat techniczny – Powiadomienie o incydencie o średnim zasięgu odbioru usług TV

Szanowni Państwo,

Informujemy o incydencie o średnim zasięgu:

Opis incydentu: Obserwujemy problem z działaniem części programów polegający na krótkotrwałych, okresowych zacięciach obrazu oraz przyrastających błędach CC.

Bezpośrednia przyczyna została ustalona: nie
Miejsce występowania: w SGT
Szacowany czas zakończenia incydentu: nieznany.

Komentarz: Jesteśmy w trakcie analizy tego problemu.
Prosimy o cierpliwość.

Informacje o szacowanym zasięgu incydentu:
* Mały: niektórzy klienci (do 5%) mogą być dotknięci skutkami incydentu,
* Średni: część klientów (do 50%) może być dotknięta skutkami incydentu,
* Duży: więcej niż 50% klientów może być dotknięta skutkami incydentu.
Zasięg incydentu jest szacowany i zaokrąglany w górę.

Pozdrawiam
Dyżurny Inżynier Działu Wsparcia Technicznego


Dyżurny Inżynier | SGT | Dział Wsparcia Technicznego